Центр трансферу технологій ТНТУ ім. І. Пулюя

В Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя функціонує Центр трансферу технологій, основна мета якого полягає у впровадженні сучасних комерційно-перспективних наукових, науково-дослідних, науково-практичних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських розробок у виробництво і сферу обслуговування на основі ефективного використання науково-технічного потенціалу університету згідно наказу ТДТУ № 55-01 від 20.02.2006.
Центр трансферу технологій є госпрозрахунковим структурним підрозділом Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, який функціонує за принципом самофінансування.

Центр трансферу технологій ТНТУ ім. І. Пулюя проводить:

- трансфер прогресивних технологій та високотехнологічної продукції;
- зв'язок промисловості та наукового потенціалу;
- науково-дослідну діяльність із залученням провідних спеціалістів;
- сертифікацію продукції й незалежну оцінку нових проектів;
- пошук і залучення інвесторів для завершення і комерціалізації науково-технічних розробок та результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
- правове забезпечення процесу комерціалізації наукових розробок.

Структурними підрозділами ЦТТ є галузеві центри трансферу технологій:

1.       Центр маркетингу та інтелектуальної власності
2.      
Центр енергозбереження та енергетичного менеджменту
3.      
Центр засобів енергозбереження 
4.      
Центр машинобудування 
5.      
Центр засобів інформаційних технологій
6.      
Центр переробних і харчових виробництв 
7.      
Центр фізико-математичного моделювання та інформаційних технологій 
8.      
Центр сільськогосподарського машинобудування 
9.      
Центр зварювальних технологій 
10. 
Центр світлотехніки та джерел живлення 
11. 
Центр медичного приладобудування 
12. 
Центр телекомунікаційних та комп’ютерних систем

Контакти:
Директор Центру трансферу технологій ТНТУ ім. І. Пулюя – ТНТУ ім. І. Пулюя
ректор, професор, д.ф.-м.н. Олег Миколайович Шаблій

Наша адреса:
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
м. Тернопіль, вул. Руська, 56
46001

Тел. (0352) 52-41-81

Факс: (0352) 25-49-83

e-mail: univ@tu.edu.te.ua