Кафедра КМ ТНТУ


-???-

Вітаємо Вас на офіційній сторінці кафедри комп'ютерних технлогій в машинобудуванні Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя!


Передові, науково обґрунтовані технологічні процеси є основою машинобудування. Ця галузь досягла значного прогресу, що дозволило створювати прогресивні технологічні процеси на базі комп’ютерних технологій, автоматизовані дільниці, цехи і заводи, для яких є характерними висока гнучкість, продуктивність, надійність та якість. Без сучасних прогресивних технологічних процесів на базі комп’ютерних технологій неможливе досягнення передових позицій на світовому ринку в будь-якій галузі.

Відповідний рівень машинобудування, як і будь-якої іншої галузі, формують фахівці певного профілю. Враховуючи високу значимість прогресивних комп’ютерних технологій та їх постійний розвиток, необхідно констатувати все зростаючу потребу суспільства у відповідних фахівцях. Тому в 2002 році на базі кафедри технології машинобудування була створена кафедра комп’ютерних технологій у машинобудуванні (наказ №386-01 від 03.12.2002).
Основним завданням діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців спеціальності 7.05050201 спеціалізації "Комп'ютерні технології в машинобудуванні", які вміли б ефективно використовувати комп’ютерні технології для вирішення інженерних задач. Навчальний процес на кафедрі забезпечують 7 викладачів, з них 2 доктори та 5 кандидатів технічних наук, та навчально-допоміжний персонал. Під їх керівництвом студенти вивчають цілий ряд дисциплін, пов’язаних з використанням комп’ютерних технологій в машинобудуванні, зокрема «Математичне моделювання інженерних задач на ЕОМ» «Технологія автоматизованого виробництва»; «САПР технологічних процесів»; «Комп’ютерна підготовка», «Автоматизоване проектування технологічного оснащення» та інші, виконують курсові та дипломні проекти, займаються науково-дослідною роботою.

На кафедрі розроблена та успішно реалізується концепція підготовки студентів в сфері комп’ютерних технологій, в рамках якої сформульовані вимоги до випускників різного рівня освітнього процесу в сфері комп’ютерних технологій; опрацьовуються питання єдності і взаємопов’язаності програмного забезпечення за курсами і за спеціальностями; реалізується відповідна кадрова політика; проводиться технічне оснащення лабораторій кафедри; отримуються сучасні професійні програмні комплекси; проводиться перегляд робочих програм і навчальних планів з метою насичення елементами інформаційних технологій всіх учбових дисциплін; відкриваються спеціальні дисципліни.


-???- | -???-